VismaAFFÄRSSYSTEM

När du väljer nytt affärssystem, är det viktigt att det har rätt funktionalitet för din verksamhet och att det bygger på en modern teknisk plattform. Ett bra affärssystem ska dessutom vara lätt att förstå och enkelt att arbeta med. 


VISMA

Visma Business 

Visma Business är ett flexibelt affärssystem som kan anpassas efter er verksamhet. Affärssystemet kan enkelt utökas med smarta tilläggstjänster som gör det enkelt att anpassa efter företagets utveckling och ändrade behov

Visma administration 

Visma Administration,ett tryggt och pålitligt ekonomiprogram, utvecklat speciellt för mindre företag. Ger dig full kontroll över bokföringen och faktureringen i företaget, samtidigt som du får en god överblick av hur din verksamhet utvecklas.

Visma integration 

Har du behov av flera olika ekonomisystem i din verksamhet? Visma Integration gör det möjligt att koppla ett eller flera anpassade program till Visma.Vill du veta mer? 

John Heffsten
John.heffsten@lankonsult.se